Wanda Rutkiewicz


Quick Info

Nationality: PL

References

[1] Herstory 3: Wanda Rutkiewicz and the battle for women's climbing by Anna Fleming, Feb 2023 https://www.ukclimbing.com/articles/features/herstory_3_wanda_rutkiewicz_and_the_battle_for_womens_climbing-15002

Contributors: remus

Quick Info

Nationality: PL

References

[1] Herstory 3: Wanda Rutkiewicz and the battle for women's climbing by Anna Fleming, Feb 2023 https://www.ukclimbing.com/articles/features/herstory_3_wanda_rutkiewicz_and_the_battle_for_womens_climbing-15002

Contributors: remus

Ascents

No ascents recorded so far.